אופטימיזציה וייעול התכנון

חברת " שילר אורן הנדסה בע"מ " מספקת שירותי ייעול תכנון (value engineer). החברה בוחנת את הפרויקט המתוכנן ללא עלות ונוקבת בצפי החסכון לפרויקט על סמך ניסיונה ועל סמך אומדנים משוערכים.

SERVICE2
SERVICE1
image-engineering-objects-workplace-top-view-construction-concept-engineering-tools-vintage-tone-retro-filter-effect-soft-focus-selective-focus_1418-469